Legion Polski 

Relacja ze spotkania Legionu Polskiego, które odbyło się 27 X 2022 w Dworze Polskim na Rynku we Wrocławiu

Legion Polski, uformował się 5 marca 2022 r. w Krakowie, w reakcji na wojnę, która rozgorzała po napadzie Rosji na Ukrainę. Legion Polski podjął się misji organizowania na terenie Polski, Ukrainy i w świecie wszelkiego rodzaju wsparcia niezbędnego dla wywalczenia zwycięstwa nad moskalami

Twórcy Legionu Polskiego, wzorem Józefa Piłsudskiego, poprowadzili tego dnia z Oleandrów w podróż do Lwowa pierwszą kadrową kompanię ochotników, aby mogli wziąć udział w pomocy dla napadniętych Ukraińców i rodaków na kresach.

Ta wojna jest oczywistym zagrożeniem także dla Polski i wszelka pomoc z naszej strony jest wspólnym interesem dla zachowania niepodległości i obrony wolności, powrotu do życia w pokoju, w normalnym państwie i prawa do samostanowienia, w tym do suwerennego rozwiązywania problemów z przeszłości i pokonywania wyzwań.

Wojna napastnicza Rosji na Ukrainę jest zagrożeniem nie tylko dla Polski, ale także dla wszystkich narodów na zachodniej flance Rosji.

Państwa świadome tego zagrożenia, jednoczą się w pasie od Finlandii po Rumunię. Idea Międzymorza staje się koniecznym formatem dla centralnej części Europy usytuowanej w kleszczach ekspansji Niemiec i Rosji.

Legion Polski, pod komendą Adama Słomki, jest kolejnym ogniwem łańcucha pokoleń ruchu „za wolność naszą i waszą”.

Idea Legionu Polskiego znalazła odzew w świadomej części społeczeństwa.

Przede wszystkim wśród społeczników zaangażowanych w walkę o niepodległą Polskę z szeregów KPN-Niezłomni, Solidarności Walczącej, NZS, Ruchu Kontroli Wyborów i Władzy, Solidarnych 2010, Związku Strzeleckiego, Stowarzyszeń Kresowiaków i wielu innych środowisk

W środowiskach patriotycznych, ludzie rozumiejący wyzwanie i szansę Polski na „wybicie się na trwałą niepodległość i zorganizowanie Międzymorza”, w tym momencie dziejowym, szukają swego miejsca w trwających zmaganiach. Legion Polski odpowiada na patriotyczną potrzebę zaangażowania się w ten wyzwoleńczy ruch na terenie Polski ponadto w wolontariacie na Ukrainie oraz poprzez wsparcie i organizowanie Polaków uczestniczących w zmaganiach na froncie. Jesteśmy stale obecni i aktywni na Ukrainie.

W licznych miastach i na prowincji Rzeczpospolitej powstają Oddziały Terenowe Legionu Polskiego.

Dlatego spotkania informacyjne z Komendantem Legionu Polskiego odbyły się już w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Jastrzębiu, Zielonej Górze, Opolu i Wrocławiu.

We Wrocławiu, po kilku wcześniejszych naradach osób, chcących włączyć się w działania Legionu Polskiego, spotkaliśmy się 27 X 2022 roku w Dworze Polskim na wrocławskim Rynku.

Było to bardzo ciekawe spotkanie. Miało ono dwie części. W pierwszej, w ramach Klubu Dyskusji Niepodległościowej, najważniejszy był wykład Adama Słomki, który kompleksowo omówił ambitne cele Legionu Polskiego, przedstawił stan obecny aktywności Legionu wśród rodaków na kresach, kontaktów z władzami w Kijowie, oraz na froncie wojny, a także aktywność Legionu na terenie Polski i Europy Zachodniej, gdzie już zorganizowały się oddziały lokalne.

Po tym wykładzie rozgorzała ożywiona dyskusja, co do celów i form działania w tej wojnie, z perspektywy historycznej mocno złożonych relacji polsko – ukraińskich.

Wtedy Adam Słomka, komendant Legionu, wygłosił znakomity wykład o Międzymorzu, jako idei politycznej i idei cywilizacyjnej, oraz jej znaczeniu dla polskiej niepodległości.

Obejrzeliśmy także fotorelację z aktywności Legionu na Ukrainie.

„Gazeta Obywatelska” założona przez sp. Kornela Morawieckiego [ numer z 4 listopada 2022] opublikowała wywiad z Adamem Słomką na temat Legionu , który powstał w czasie tego spotkania.

Polecam - tutaj jest link:  wywiad z Adamem Słomką komendantem legionu polskiego na Ukrainie

Wydaje się, iż nie od rzeczy będzie wspomnieć, że w pięknej sali Dworu Polskiego zebrała się spora grupa uczestników – około 50 słuchaczy. Wśród zgromadzonych było wiele osób o wysokim statusie intelektualnym i doświadczeniu dzięki temu dyskusja była niezwykle ciekawa. Uczestnicy spotkania w ogóle nie chcieli się rozchodzić. Takiej atmosfery zaangażowania nie wdziałam od lat.

Spotkanie trwało od 18:00 do 23:00 w sali i jeszcze dalej, pod gołym niebem w Rynku, przy pięknej pogodzie.

Część uczestników spotkania, kilkanaście osób, zgłosiło swój akces do działania w Legionie Polskim. Ustalano następny termin spotkania, gdzie grupa młodych ludzi postanowiła uformować wolontariat do zbierania paczek świątecznych dla walczących oraz dla rodaków na kresach by wesprzeć działającą od marca transportową strukturę Legionu Polskiego, którą zorganizował na trasie Wrocław – Katowice-Kraków-Rzeszów-Lwów-Kijów lokalny przedsiębiorca Pan Marek Rządkowski. Jego auta przemierzają tę trasę z transportami ochotników, wolontariuszy, sprzętu i żywności po kilka razy w miesiącu.

To było ciekawe i owocne spotkanie.

Zapraszamy do włączenia się w praktyczną budowę Międzymorza, do wsparcia rodaków na kresach, umocnienia relacji polsko-ukraińskich i zwycięstwa nad kacapami!

 

Relacja video ze spotkania znajduje się na YT:

 

Scroll to Top