Legion Polski 

Deklaracja o współpracy Legionu Polskiego i Białoruskiego
W dniu 17 marca 2022 podpisano w Warszawie deklarację o współpracy i koordynacji Legionu Polskiego i Białoruskiego w obliczu rosyjskiej agresji wobec Ukrainy.
W poczuciu wspólnoty losu wszystkich ludzi walczących z moskiewską tyranią, my spadkobiercy rzeczpospolitej wielu bratnich narodów, świadomi potrzeby dawania aktywnego przykładu walki z rosyjską agresją wobec Ukrainy postanawiamy ustanowić współpracę i koordynację działań na rzecz wolności i niepodległości naszych bratnich narodów.
   

Relacja filmowa

Scroll to Top