Legion Polski 

Lwów chroni zabytki na wypadek rosyjskiego ostrzału
W dniu dzisiejszym (8 marca) legioniści asystowali przy  zabezpieczaniu zabytków Lwowa.

  • Zabezpieczanie zabytków we Lwowie
 
Scroll to Top