Legion Polski 

Lwów chroni zabytki na wypadek rosyjskiego ostrzału
W dniu dzisiejszym (8 marca) legioniści asystowali przy  zabezpieczaniu zabytków
Legion Polski jest już na Ukrainie
Legion Polski już dotarł na Ukrainę i przygotowuje się do
Scroll to Top