Legion Polski 

Legion Polski wyruszył z krakowskich Oleandrów
5 marca wyruszyła z krakowskich Oleandrów do Lwowa kompania kadrowa Legionu Polskiego żegnana przez licznie zgromadzonych działaczy Opozycji Niepodległościowej.
Celem Legionu Polskiego jest pokazanie realnego wsparcia Ukrainy zgodnie z zasadą służby "Za Wolność Naszą i Waszą".
Relacja foto i video z pożegnania Legionu Polskiego poniżej.  

Oleandry 5 marca 2022
Oleandry 5 marca 2022. Działacze Opozycji Niepodległościowej pożegnali Legion Polski
Scroll to Top